Литиево йонни пакети от батерии.

Заявка за поръчка

Изработване на литиево-йонни батерии за електрически коли, лодки, RC коли, дронове и др.
Основна дейност на фирмата е продажба и изработка на конфигурации от литиево-йонни батерии и можем да изработим батерия с волтаж и капацитет по Ваше задание.
Работим само с нови оригинални батерии на Самсунг и Сони с доказано качесто!
Долуизброените конфигурации батерии в таблицата включват цялостна окомплектовка до завършен и готов за ползване продукт.

ЦЕНИ НА РАЗЛИЧНИ КОНФИГУРАЦИИ БАТЕРИИ OT 1S ДО 22S(3.7V ДО 80V): опаковани с твърда и мека обвивка (пакет, цяла батерия).

До 25.2V, 6S.

Над 25.2V, 6S.

До 25.2V, 6S


ЗА 3.7V БАТЕРИЯ Елементи Samsung 29E (4.2V, 1S):

Ah---Пик.ток--Цена пакет
5,8Ah--16A--19лв.
8,7Ah--24A--29лв.
11,6Ah--32A--38лв.
14,5Ah--40A--48лв.
17,4Ah--48A--57лв.
20,3Ah--56A--66лв.
23,2Ah--64A--76лв.
26,1Ah--72A--85лв.
29Ah--80A--94лв.
31,9Ah--88A--104лв.
34,8Ah--96A--113лв.
37,7Ah--104A--123лв.
40,6Ah--112A--132лв.
43,5Ah--120A--141лв.
46,4Ah--128A--150лв.
49,3Ah--136A--160лв.
52,2Ah--144A--169лв.
55,1Ah--152A--178лв.
58Ah--160A--187лв.
60,9Ah--168A--197лв.
63,8Ah--176A--206лв.
66,7Ah--184A--215лв.
69,6Ah--192A--224лв.
72,5Ah--200A--234лв.
75,4Ah--208A--243лв.
78,3Ah--216A--252лв.
81,2Ah--224A--261лв.
ЗА 7.4V БАТЕРИЯ Елементи Samsung 29E(8.4V, 2S):

Ah----Пик.ток--Цена пакет
2,9Ah--8A--19лв.
5,8Ah--16A--38лв.
8,7Ah--24A--57лв.
11,6Ah--32A--76лв.
14,5Ah--40A--94лв.
17,4Ah--48A--113лв.
20,3Ah--56A--132лв.
23,2Ah--64A--150лв.
26,1Ah--72A--169лв.
29Ah--80A--187лв.
31,9Ah--88A--206лв.
34,8Ah--96A--224лв.
37,7Ah--104A--243лв.
40,6Ah--112A--261лв.
43,5Ah--120A--279лв.
46,4Ah--128A--298лв.
49,3Ah--136A--316лв.

ЗА 12V БАТЕРИЯ Елементи Samsung 29E(12.6V, 3S):

Ah----Пик.ток--Цена пакет
2,9Ah--8A--29лв.
5,8Ah--16A--57лв.
8,7Ah--24A--85лв.
11,6Ah--32A--113лв.
14,5Ah--40A--141лв.
17,4Ah--48A--169лв.
20,3Ah--56A--197лв.
23,2Ah--64A--224лв.
26,1Ah--72A--252лв.
29Ah--80A--279лв.
31,9Ah--88A--307лв.
34,8Ah--96A--334лв.
37,7Ah--104A--361лв.
40,6Ah--112A--389лв.
43,5Ah--120A--416лв.
46,4Ah--128A--443лв.
49,3Ah--136A--469лв.
52,2Ah--144A--496лв.
55,1Ah--152A--523лв.
58Ah--160A--549лв.
60,9Ah 168A 576лв.
63,8Ah--176A--602лв.
66,7Ah--184A--629лв.
69,6Ah--192A--655лв.
72,5Ah--200A--681лв.
75,4Ah 208A 707лв.
78,3Ah--216A--733лв.
81,2Ah--224A--759лв.

ЗА 14.8V БАТЕРИЯ Елементи Samsung 29E(16.8V, 4S):

Ah----Пик.ток--Цена пакет
2,9Ah--8A--38лв.
5,8Ah--16A--76лв.
8,7Ah--24A--113лв.
11,6Ah--32A--150лв.
14,5Ah--40A--187лв.
17,4Ah--48A--224лв.
20,3Ah--56A--261лв.
23,2Ah--64A--298лв.
26,1Ah--72A--334лв.
29Ah--80A--370лв.
31,9Ah--88A--407лв.
34,8Ah--96A--443лв.
37,7Ah--104A--478лв.
40,6Ah--112A--514лв.

ЗА 18V БАТЕРИЯ (21V, 5S):

Ah----Пик.ток--Цена пакет
2,9Ah--8A--48лв.
5,8Ah--16A--94лв.
8,7Ah-- 24A--141лв.
11,6Ah--32A--187лв.
14,5Ah--40A--234лв.
17,4Ah--48A--279лв.
20,3Ah--56A--325лв.
23,2Ah--64A--370лв.
26,1Ah--72A--416лв.
29Ah--80A--460лв.
31,9Ah--88A--505лв.
34,8Ah--96A--549лв.
37,7Ah--104A--594лв.
40,6Ah--112A--637лв.

ЗА 22V БАТЕРИЯ Елементи Samsung 29E(25.2V, 6S):

Ah----Пик.ток--Цена пакет
2,9Ah--8A--57лв.
5,8Ah--16A--113лв.
8,7Ah--24A--169лв.
11,6Ah--32A--224лв.
14,5Ah--40A--379лв.
17,4Ah--48A--334лв.
20,3Ah--56A--389лв.
23,2Ah--64A--443лв.
26,1Ah--72A--496лв.
29Ah--80A--549лв.
31,9Ah--88A--602лв.ЗА БАТЕРИИ С КЛЕТКИ С НАЙ-ВИСОК РАЗРЯДЕН ТОК - Самсунг 25R:

ЗА 3.7V БАТЕРИЯ Елементи Самсунг 25R(4.2V, 1S):

Ah----Пик.ток--Цена пакет
5Ah--40A--19лв.
7,5Ah--60A--29лв.
10Ah--80A--38лв.
12,5Ah--100A--48лв.
15Ah--120A--57лв.
17,5Ah--140A--66лв.
20Ah--160A--76лв.
22,5Ah --180A--85лв.
25Ah--200A--94лв.
27,5Ah--220A--104лв.
30Ah--240A--113лв.
32,5Ah--260A--123лв
35Ah --280A--132лв.
37,5Ah--300A--141лв.
40Ah--320A--150лв.

ЗА 7.4V БАТЕРИЯ Елементи Самсунг 25R(8.4V, 2S):

Ah----Пик.ток--Цена пакет
2,5Ah--20A--19лв.
5Ah--40A--38лв.
7,5Ah--60A--57лв.
10Ah--80A--76лв.
12,5Ah--100A--94лв.
15Ah--120A--113лв.
17,5Ah--140A--132лв.
20Ah--160A--150лв.
22,5Ah --180A--169лв
25Ah--200A--187лв.
27,5Ah--220A--233лв.
30Ah--240A--206лв.
32,5Ah--260A--224лв.
35Ah--280A--243лв.
37,5Ah--300A--261лв.
40Ah--320A--279лв.

ЗА 12V БАТЕРИЯ Елементи Самсунг 25R(12.6V, 3S):

Ah----Пик.ток--Цена пакет
2,5Ah--20A--29лв.
5Ah--40A--57лв.
7,5Ah--60A--85лв.
10Ah--80A--113лв.
12,5Ah--100A--141лв.
15Ah--120A--169лв.
17,5Ah--140A--197лв.
20Ah--160A--224лв.
22,5Ah--180A--252лв.
25Ah--200A--279лв.
27,5Ah--220A--307лв.
30Ah--240A--334лв.
32,5Ah--260A--361лв.
35Ah--280A--389лв.
37,5Ah--300A--416лв.
40Ah--320A--443лв.

ЗА 14.8V БАТЕРИЯ Елементи Самсунг 25R(16.8V, 4S):

Ah----Пик.ток--Цена пакет
2,5Ah--20A--38лв.
5Ah--40A-- 76лв.
7,5Ah--60A--113лв.
10Ah--80A--150лв.
12,5Ah--100A--187лв.
15Ah--120A--224лв.
17,5Ah--140A--261лв.
20Ah--160A--298лв.
22,5Ah--180A--334лв.
25Ah--200A--370лв.
27,5Ah--220A--407лв.
30Ah--240A--443лв.
32,5Ah--260A--478лв.
35Ah--280A--514лв.
37,5Ah--300A--549лв.
40Ah--320A--585лв.

ЗА 18V БАТЕРИЯ Елементи Самсунг 25R(21V, 5S):

Ah----Пик.ток--Цена пакет
2,5Ah--20A--48лв.
5Ah--40A--94лв.
7,5Ah--60A--141лв.
10Ah--80A--187лв.
12,5Ah--100A--234лв.
15Ah--120A--279лв.
17,5Ah--140A--325лв.
20Ah--160A--370лв.
22,5Ah--180A--416лв.
25Ah--200A--460лв.
27,5Ah--220A--505лв.
30Ah--240A--549лв.
32,5Ah--260A--594лв.
35Ah--280A--637лв.
37,5Ah--300A--681лв.
40Ah--320A--724лв.

ЗА 14.4V БАТЕРИЯ Елементи Самсунг 35Е(16.8V, 4S):

Ah----Пик.ток--Цена пакет
3,5Ah--10A--48лв.
7Ah--20A--96лв.
10,5Ah 30A 143лв.
14Ah--40A--190лв.
17,5Ah--50A--236лв.
21Ah--60A--282лв.
24,5Ah 70A 329лв.
28Ah--80A--374лв.
31,5Ah--90A--420лв.
35Ah--100A--465лв.
38,5Ah--110A--510лв.
42Ah--120A--555лв.
45,5Ah--130A--599лв.
49Ah--140A--644лв.

ЗА 18V БАТЕРИЯ Елементи Самсунг 35Е(21V, 5S):

Ah----Пик.ток--Цена пакет
3,5Ah--10A--60лв.
7Ah--20A--119лв.
10,5Ah 30A 178лв.
14Ah--40A--236лв.
17,5Ah--50A--294лв.
21Ah--60A--351лв.
24,5Ah--70A--409лв.
28Ah--80A--465лв.
31,5Ah--90A--521лв.
35Ah--100A--577лв.
38,5Ah--110A--633лв.
42Ah--120A--687лв.
45,5Ah--130A--742лв.
49Ah--140A--796лв.

ЗА 22V БАТЕРИЯ Елементи Самсунг 35Е(25.2V, 6S):

Ah----Пик.ток--Цена пакет
3,5Ah--10A--72лв.
7Ah--20A--143лв.
10,5Ah--30A--213лв.
14Ah--40A--282лв.
17,5Ah--50A--351лв.
21Ah--60A--420лв.
24,5Ah--70A--488лв.
28Ah--80A--555лв.
31,5Ah--90A-- 621лв.
35Ah--100A--687лв.
38,5Ah--110A--753лв.
42Ah--120A--818лв.
45,5Ah--130A--882лв.
49Ah-- 140A--945лв.

Над 25.2V, 6S

Kъм клетки Самсунг 25R.

Kъм клетки Самсунг 35Е.


С КЛЕТКИ САМСУНГ 29Е:
ЗА 24V БАТЕРИЯ (29.4V, 7S):


Ah----Пик.ток--Цена пакет--Цена с кутия
2,9Ah----8A----66лв---192лв.
5,8Ah---16A---132лв--253лв.
8,7Ah----24A--197лв--314лв.
11,6Ah--32A--261лв--373лв.
14,5Ah--40A--325лв--432лв.
17,4Ah--48A--389лв--491лв.
20,3Ah--56A--452лв--550лв.
23,2Ah--64A--514лв--608лв.
26,1Ah--72A--576лв--665лв.
29Ah----80A--637лв.
31,9Ah--88A--699лв.
34,8Ah--96A--759лв.
37,7Ah--104A--819лв.
40,6Ah--112A--879лв.
43,5Ah--120A--938лв.
БМС 45А - 45 лв.
Зарядно 2А - 45 лв.

С КЛЕТКИ САМСУНГ 29Е:
ЗА 36V БАТЕРИЯ (42V, 10S):


Ah----Пик.ток--Цена пакет--Цена с кутия
5,8Ah---16A---187лв--304лв.
8,7Ah---24A---279лв--390лв.
11,6Ah--32A--370лв--474лв.
14,5Ah--40A--460лв--558лв.
17,4Ah--48A--549лв--640лв.
20,3Ah--56A--637лв.
23,2Ah--64A--724лв.
26,1Ah--72A--810лв.
29Ah----80A---895лв.
31,9Ah--88A--979лв.
34,8Ah--96A--1062лв.
БМС 35A - 45 лв.
БМС водоизолиран 35А (65лв) или 45А (80лв)
Зарядно 2А - 45 лв.
Зарядно 5А - 80 лв.

С КЛЕТКИ САМСУНГ 29Е:
ЗА 48V БАТЕРИЯ (54.6V, 13S):


Ah----Пик.ток--Цена пакет--Цена с кутия
5,8Ah---16A---243лв---356лв
8,7Ah---24A---361лв---466лв
11,6Ah--32A---478лв---575лв
14,5Ah--40A---594лв---681лв
17,4Ah--48A---707лв
20,3Ah--56A---819лв
23,2Ah--64A---929лв
26,1Ah--72A---1038лв
29Ah--- 80A---1144лв
31,9Ah-88A---1250лв
БМС 35А - 45 лв
БМС водоизолиран
- 35А (65лв) или 45А (80лв),
или 80А (160 лв)
Зарядно 2А - 45 лв
Зарядно 4А - 80 лв

С КЛЕТКИ САМСУНГ 29Е:
ЗА 52V БАТЕРИЯ (58.8V, 14S):


Ah----Пик.ток--Цена пакет--Цена с кутия
5,8Ah---16A--261лв--373лв.
8,7Ah---24A--389лв--491лв.
11,6Ah--32A--514лв--608лв.
14,5Ah--40A--637лв.
17,4Ah--48A--759лв.
20,3Ah--56A--879лв.
23,2Ah--64A--996лв.
26,1Ah--72A--1112лв.
29Ah----80A--1225лв.
БМС водоизолиран
- 35А (65лв) или 45А (80лв)
БМС 80А - 160 лв.
Зарядно 4А - 80 лв.

С КЛЕТКИ САМСУНГ 29Е:
ЗА 60V БАТЕРИЯ (67.2V, 16S):


Ah----Пик.ток--Цена пакет--Цена с кутия
5,8Ah---16A--298лв--407лв
8,7Ah---24A--443лв--541лв
11,6Ah--32A--585лв--673лв
14,5Ah--40A--724лв
17,4Ah--48A--862лв
20,3Ah--56A--996лв
23,2Ah--64A--1128лв
26,1Ah--72A--1258лв
БМС водоизолиран 45А - 80 лв
БМС 80А - 160 лв
Зарядно 2А - 60 лв
Зарядно 3А - 110 лв

С КЛЕТКИ САМСУНГ 29Е:
ЗА 72V БАТЕРИЯ (84V, 20S):


Ah----Пик.ток--Цена пакет--Цена с кутия
5,8Ah---16A--370лв--474лв
8,7Ah---24A--549лв--640лв
11,6Ah--32A--724лв
14,5Ah--40A--895лв
17,4Ah--48A--1062лв
20,3Ah--56A--1225лв
23,2Ah--64A--1384лв
26,1Ah--72A--1539лв
29Ah----80A--1690лв
БМС 90А - 85 лв
Зарядно 2.5А - 100 лв
Зарядно 4А - 170 лв

БАТЕРИИ С КЛЕТКИ С ВИСОК РАЗРЯДЕН ТОК САМСУНГ 25R:ЗА 24V БАТЕРИЯ Елементи Самсунг 25R(29.4V, 7S):

Ah----Пик.ток--Цена пакет--Цена с кутия
5Ah----40A--132лв--253лв
7,5Ah--60A--197лв--313лв
10Ah--80A--261лв--373лв
12,5Ah--100A--325лв--432лв
15Ah----120A--389лв--491лв
17,5Ah--140A--452лв--550лв
20Ah----160A--514лв--608лв
22,5Ah--180A--576лв--665лв
БМС 45А - 45 лв
Зарядно 2А - 45 лв

ЗА 36V БАТЕРИЯ (42V, 10S):

Ah----Пик.ток--Цена пакет--Цена с кутия
5Ah----40A----187лв--304лв
7,5Ah--60A----279лв--390лв
10Ah---80A----370лв--474лв
12,5Ah--100A--460лв--558лв
15Ah----120A--549лв--640лв
БМС 35A - 45 лв
БМС водоизолиран 35А (65лв) или 45А (80лв)
Зарядно 2А - 45 лв
Зарядно 5А - 80 лв

С КЛЕТКИ САМСУНГ 25R:
ЗА 48V БАТЕРИЯ (54.6V, 13S):


Ah----Пик.ток--Цена пакет--Цена с кутия
5Ah----40A----243лв---361лв
7,5Ah---60A----361лв--466лв
10Ah----80A----478лв--575лв
12,5Ah--100A--594лв--681лв
БМС 35А - 45 лв
БМС водоизолиран 35А (65лв) или 45А (80лв), или 80А (160 лв)
Зарядно 2А - 45 лв
Зарядно 4А - 80 лв

С КЛЕТКИ САМСУНГ 25R:
ЗА 52V БАТЕРИЯ (58.8V, 14S):


Ah----Пик.ток--Цена пакет--Цена с кутия
5Ah----40A--261лв--373лв
7,5Ah--60A--389лв--491лв
10Ah---80A--514лв--608лв
БМС водоизолиран 35А (65лв) или 45А (80лв)
БМС 80А - 160 лв
Зарядно 4А - 80 лв

С КЛЕТКИ САМСУНГ 25R:
ЗА 60V БАТЕРИЯ (67.2V, 16S):


5Ah----40A--298лв--407лв
7,5Ah--60A--443лв--541лв
10Ah---80A--585лв--673лв
БМС водоизолиран 45А - 80 лв
БМС 80А - 160 лв
Зарядно 2А - 60 лв
Зарядно 3А - 110 лв

С КЛЕТКИ САМСУНГ 25R:
ЗА 72V БАТЕРИЯ (84V, 20S):


Ah----Пик.ток--Цена пакет--Цена с кутия
2,5Ah--20A--187лв--316лв
5Ah----40A--370лв--474лв
7,5Ah--60A--549лв--640лв
БМС 90А - 85 лв
Зарядно 2.5А - 100 лв
Зарядно 4А - 170 лв

ЗА БАТЕРИИ С КЛЕТКИ С ВИСОК КАПАЦИТЕТ САМСУНГ 35Е:


ЗА 24V БАТЕРИЯ (29.4V, 7S):

Ah----Пик.ток--Цена пакет--Цена с кутия
7,0Ah----20A--166лв--287лв
10,5Ah--30A--248лв--364лв
14Ah----40A--329лв--440лв
17,5Ah--50A--409лв--516лв
21Ah----60A--488лв--590лв
24,5Ah--70A--566лв--664лв
28Ah----80A--644лв--737лв
31,5Ah--90A--720лв--809лв
БМС 45А - 45лв
Зарядно 2А - 45 лв

ЗА 36V БАТЕРИЯ (42V, 10S):

Ah----Пик.ток--Цена пакет--Цена с кутия
7,0Ah----20A--236лв--353лв
10,5Ah--30A--351лв--462лв
14Ah----40A--465лв--569лв
17,5Ah--50A--577лв--675лв
21Ah----60A--687лв--778лв
БМС 35A - 45 лв
БМС водоизолиран 35А (65лв) или 45А (80лв)
Зарядно 2А - 45 лв
Зарядно 5А - 80 лв

С КЛЕТКИ САМСУНГ 35E:
ЗА 48V БАТЕРИЯ (54.6V, 13S):


Ah----Пик.ток--Цена пакет--Цена с кутия
7,0Ah----20A--306лв--419лв
10,5Ah--30A--454лв--559лв
14Ah----40A--599лв--696лв
17,5Ah--50A--742лв--830лв
БМС 35А - 45 лв
БМС водоизолиран 35А (65лв) или 45А (80лв), или 80А (160 лв)
Зарядно 2А - 45 лв
Зарядно 4А - 80 лв

С КЛЕТКИ САМСУНГ 35E:
ЗА 52V БАТЕРИЯ (58.8V, 14S):


Ah----Пик.ток--Цена пакет--Цена с кутия
7,0Ah----20A--329лв--440лв
10,5Ah--30A--488лв--590лв
14Ah----40A--644лв--737лв
БМС водоизолиран 35А (65лв) или 45А (80лв)
БМС 80А - 160 лв
Зарядно 4А - 80 лв
С КЛЕТКИ САМСУНГ 35E:
ЗА 60V БАТЕРИЯ (67.2V, 16S):


Ah----Пик.ток--Цена пакет--Цена с кутия
7,0Ah----20A--374лв--484лв
10,5Ah--30A--555лв--654лв
14Ah----40A--731лв--820лв
БМС водоизолиран 45А - 80 лв
БМС 80А - 160 лв
Зарядно 2А - 60 лв
Зарядно 3А - 110 лв

С КЛЕТКИ САМСУНГ 35E:
ЗА 72V БАТЕРИЯ (84V, 20S):


Ah----Пик.ток--Цена пакет--Цена с кутия
3,5Ah----10A--236лв--353лв
7,0Ah----20A--465лв--569лв
10,5Ah--30A--687лв--778лв
БМС 90А - 85 лв
Зарядно 2.5А - 100 лв
Зарядно 4А - 170 лв

Върни се в началото на Литиево йонни пакети от батерии.Нашите обяви в OLXСъвети относно избора и ползването на литиево-йонни батерии:
- Да не се разреждат докрай
- Да не се държат разредени
- Да се съхраняват за дълги периоди на около 50 % заредени и на 15-20 градуса температура с ниска влажност
- Да се зареждат само със зарядни за литиево-йонни батерии
- Номиналният препоръчителен продължителен разряден ток на батерията е около 2-3 пъти по-нисък от посоченият пиков ток