Пакети за батерии – цели батерии

Сподели продукта

Пакети батерии с различни конфигурации

ЦЕНИ НА РАЗЛИЧНИ КОНФИГУРАЦИИ БАТЕРИИ: опаковани с твърда и мека обвивка (пакет).

Ако не видите вашата конфигурация на батерия в по-долу изброените моля свържете с нас

Цени клетки батерии с най-висок капацитет Самсунг 50G 21700

Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
1S 2P 4,2 V 3,7 V 9.7 Ah 19.4 A 42 лв.
1S 3P 4,2 V 3,7 V 14.55 Ah 29.1 A 62 лв.
1S 4P 4,2 V 3,7 V 19.4 Ah 38.8 A 83 лв.
1S 5P 4,2 V 3,7 V 24.25 Ah 48.5 A 103 лв.
1S 6P 4,2 V 3,7 V 29.1 Ah 58.2 A 124 лв.
1S 7P 4,2 V 3,7 V 33.95 Ah 67.9 A 145 лв. .
1S 8P 4,2 V 3,7 V 38.8 Ah 77.6 A 165 лв.
1S 9P 4,2 V 3,7 V 43.65 Ah 87.3 A 186 лв.
1S 10P 4,2 V 3,7 V 48.5 Ah 97 A 206 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
2S 1P 8,4 V 7,4 V 4.85 Ah 9.7 A 42 лв.
2S 2P 8,4 V 7,4 V 9.7 Ah 19.4 A 83 лв.
2S 3P 8,4 V 7,4 V 14.55 Ah 29.1 A 124 лв.
2S 4P 8,4 V 7,4 V 19.4 Ah 38.8 A 165 лв.
2S 5P 8,4 V 7,4 V 24.25 Ah 48.5 A 206 лв.
2S 6P 8,4 V 7,4 V 29.1 Ah 58.2 A 247 лв.
2S 7P 8,4 V 7,4 V 33.95 Ah 67.9 A 288 лв.
2S 8P 8,4 V 7,4 V 38.8 Ah 77.6 A 329 лв.
2S 9P 8,4 V 7,4 V 43.65 Ah 87.3 A 370 лв.
2S 10P 8,4 V 7,4 V 48.5 Ah 97 A 411 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
3S 1P 12,6 V 12V 4.85 Ah 9.7 A 62 лв.
3S 2P 12,6 V 12V 9.7 Ah 19.4 A 124 лв.
3S 3P 12,6 V 12V 14.55 Ah 29..1 A 187 лв.
3S 4P 12,6 V 12V 19.4 Ah 38.8 A 247 лв.
3S 5P 12,6 V 12V 24.25 Ah 48.5 A 309 лв.
3S 6P 12,6 V 12V 29.1 Ah 58.2 A 370 лв.
3S 7P 12,6 V 12V 33.95 Ah 67.9 A 432 лв.
3S 8P 12,6 V 12V 38.8 Ah 77.6 A 493 лв.
3S 9P 12,6 V 12V 43.65 Ah 87.3 A 554 лв.
3S 10P 12,6 V 12V 48.5 Ah 97 A 615 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
4S 1P 16,8 V 14,8 V 4.85Ah 9.7 A 831 лв.
4S 2P 16,8 V 14,8 V 9.7 Ah 19.4 A 165 лв.
4S 3P 16,8 V 14,8 V 14.55 Ah 29.1 A 247 лв.
4S 4P 16,8 V 14,8 V 19.4 Ah 38.8 A 329 лв.
4S 5P 16,8 V 14,8 V 24.25 Ah 48.5 A 411 лв.
4S 6P 16,8 V 14,8 V 29.1 Ah 58.2 A 493 лв.
4S 7P 16,8 V 14,8 V 33.95 Ah 67.9 A 575 лв.
4S 8P 16,8 V 14,8 V 38.8 Ah 77.6 A 656 лв.
4S 9P 16,8 V 14,8 V 43.65 Ah 87.3 A 738 лв.
4S 10P 16,8 V 14,8 V 48.5 Ah 97 A 819 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
5S 1P 21 V 18 V 4.85 Ah 9.7 A 103 лв.
5S 2P 21 V 18 V 9.7  Ah 19.4 A 206 лв.
5S 3P 21 V 18 V 19.4 Ah 38.8 A 309 лв.
5S 4P 21 V 18 V 24.25 Ah 48.5 A 411 лв.
5S 5P 21 V 18 V 29.1 Ah 58.2 A 513 лв.
5S 6P 21 V 18 V 33.95 Ah 67.9 A 615 лв.
5S 7P 21 V 18 V 38.8 Ah 77.6 A 717 лв.
5S 8P 21 V 18 V 43.65 Ah 87.3 A 699 лв.
5S 9P 21 V 18 V 48.5 Ah 97 A 819 лв.
5S 10P 21 V 18 V 53.35 Ah 106.7 A 921 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
6S 1P 25,2 V 22V 4.85 Ah 9.7 A 124 лв. 274
6S 2P 25,2 V 22V 9.7 Ah 19.4 A 247 лв. 397 лв.
6S 3P 25,2 V 22V 14.55 Ah 29.1 A 370 лв. 520 лв.
6S 4P 25,2 V 22V 19.4 Ah 38.8 A 493 лв. 643 лв.
6S 5P 25,2 V 22V 24.25 Ah 48.5 A 615 лв. 765 лв.
6S 6P 25,2 V 22V 29.1 Ah 58.2 A 738 лв. 888 лв.
6S 7P 25,2 V 22V 33.95 Ah 67.9 A 860 лв. 1010 лв.
6S 8P 25,2 V 22V 38.8 Ah 77.6 A 982 лв. 1132 лв.
6S 9P 25,2 V 22V 43.65 Ah 87.3A 1103 лв.
6S 10P 25,2 V 22V 48.5 Ah 97 A 1224 лв.
6S 11P 25,2 V 22V 53.35 Ah 106.7 A 1346 лв.
6S 12P 25,2 V 22V 58.2 Ah 116.4 A 1466 лв.
6S 13P 25,2 V 22V 63.05 Ah 126.1 A 1353 лв.
6S 14P 25,2 V 22V 67.9 Ah 135.8 A 1587 лв.
6S 15P 25,2 V 22V 72.75 Ah 145.5 A 1707 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
7S 1P 29,4 V 24V 4.85 Ah 9.7 A 145 лв. 295 лв.
7S 2P 29,4 V 24V 9.7 Ah 19.4 A 288 лв. 438 лв.
7S 3P 29,4 V 24V 14.55 Ah 29.1 A 432 лв. 582 лв.
7S 4P 29,4 V 24V 19.4 Ah 38.8 A 575 лв. 725 лв.
7S 5P 29,4 V 24V 24.25 Ah 48.5 A 717 лв. 867 лв.
7S 6P 29,4 V 24V 29.1 Ah 58.2 A 860 лв. 1010 лв.
7S 7P 29,4 V 24V 33.95 Ah 67.9 A 1002 лв. 1152 лв.
7S 8P 29,4 V 24V 38.8 Ah 77.6 A 1144 лв.
7S 9P 29,4 V 24V 43.65 Ah 87.3 A 1285 лв.
7S 10P 29,4 V 24V 48.5 Ah 97 A 1426лв.
7S 11P 29,4 V 24V 53.35 Ah 106.7 A 1567 лв.
7S 12P 29,4 V 24V 58.2 Ah 116.4 A 1707 лв.
7S 13P 29,4 V 24V 63.05 Ah 126.1 A 1847 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
10S 1P 42 V 36V 4.85Ah 9.7 A 206 лв. 356 лв.
10S 2P 42 V 36V 9.7 Ah 19.4 A 411 лв. 561 лв.
10S 3P 42 V 36V 14.55 Ah 29.1 A 615 лв. 765 лв.
10S 4P 42 V 36V 19.4 Ah 38.8 A 819 лв. 969 лв.
10S 5P 42 V 36V 24.25 Ah 48.5 A 1022 лв. 1172 лв.
10S 6P 42 V 36V 29.1 Ah 58.2 A 1224 лв.
10S 7P 42 V 36V 33.95 Ah 67.9 A 1426 лв.
10S 8P 42 V 36V 38.8 Ah 77.6 A 1627 лв.
10S 9P 42 V 36V 43.65 Ah 87.3 A 1827 лв.
10S 10P 42 V 36V 48.5 Ah 97 A 2027 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
12S 1P 50,4 V 44 V 4.85 Ah 9.7 A 247 лв. 397 лв.
12S 2P 50,4 V 44 V 9.7 Ah 19.4 A 493 лв. 643 лв.
12S 3P 50,4 V 44 V 14.5 Ah 29.1 A 738 лв. 888 лв.
12S 4P 50,4 V 44 V 19.4 Ah 38.8 A 982 лв. 1132 лв.
12S 5P 50,4 V 44 V 24.25 Ah 48.5 A 1044 лв.
12S 6P 50,4 V 44 V 29.1 Ah 58.2 A 1224 лв.
12S 7P 50,4 V 44 V 33.95 Ah 67.9 A 1455 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
13S 1P 54,6 V 48V 4.85 Ah 9.7 A 260 лв. 418 лв.
13S 2P 54,6 V 48V 9.7 Ah 19.4 A 534 лв. 684 лв.
13S 3P 54,6 V 48V 14.55 Ah 29.1 A 799 лв. 949 лв.
13S 4P 54,6 V 48V 19.4 Ah 38.8 A 1063 лв. 1213 лв.
13S 5P 54,6 V 48V 24.25 Ah 48.5 A 1130 лв.
13S 6P 54,6 V 48V 29.1 Ah 58.2 A 1353 лв.
13S 7P 54,6 V 48V 33.95 Ah 67.9A 1574 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
14S 1P 58,8 V 52V 4.85 Ah 9.7 A 246 лв. 438 лв.
14S 2P 58,8 V 52V 9.7 Ah 19.4 A 491 лв. 725 лв.
14S 3P 58,8 V 52V 14.55 Ah 29.1 A 734 лв. 1010 лв.
14S 4P 58,8 V 52V 19.4Ah 38.8 A 976 лв.
14S 5P 58,8 V 52V 24.25Ah 48.5 A 1216 лв.
14S 6P 58,8 V 52V 29.1 Ah 58.2 A 1455 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
16S 1P 67,2 V 60V 4.85Ah 9.7 A 281 лв. 479 лв.
16S 2P 67,2 V 60V 9.7 Ah 19.4 A 560 лв. 806 лв.
16S 3P 67,2 V 60V 14.55 Ah 29.1 A 838 лв. 1132 лв.
16S 4P 67,2 V 60V 19.4 Ah 38.8 A 11132 лв.
16S 5P 67,2 V 60V 24.25 Ah 48.5 A 1387 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
20S 1P 84 V 72V 4.85 Ah 9.7 A 351 лв. 561 лв.
20S 2P 84 V 72V 9.7 Ah 19.4 A 699 лв. 969 лв.
20S 3P 84 V 72V 14.55 Ah 29.1 A 1044 лв.
20S 4P 84 V 72V 19.4 Ah 38.8 A 1387 лв.
20S 5P 84 V 72V 24.25 Ah 48.5 A 1727 лв.
20S 6P 84 V 72V 29.1 Ah 58.2 A 2064 лв.
20S 7P 84 V 72V 33.95 Ah 67.9 A 2399 лв.
20S 8P 84 V 72V 38.3 Ah 77.6 A 2731 лв.
20S 9P 84 V 72V 43.65 Ah 87.3 A 3060 лв.
20S 10P 84 V 72V 48.5 Ah 97 A 3387 лв.
20S 11P 84 V 72V 53.35 Ah 106.7 A 3711 лв.
20S 12P 84 V 72V 58.2 Ah 116.4 A 4032 лв.
20S 13P 84 V 72V 63.05 Ah 126.1 A 4351 лв.
20S 14P 84 V 72V 67.9 Ah 135.8 A 4667 лв.
20S 15P 84 V 72V 72.75 Ah 145.5 A 4980 лв.
20S 16P 84 V 72V 77.6 Ah 155.2 A 5291 лв.
20S 17P 84 V 72V 82.45 Ah 164.9 A 5599 лв.
20S 18P 84 V 72V 87.3 Ah 174.6 A 5904 лв.
20S 19P 84 V 72V 92.15 Ah 184.3 A 6207 лв.
20S 20P 84 V 72V 97 Ah 194 A 6507 лв.

Цени клетки батерии с най-висок разеяден ток LG HE2, Samsung 25R

Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
1S 2P 4,2 V 3,7 V 5 Ah 40 A 30 лв.
1S 3P 4,2 V 3,7 V 7,5 Ah 60 A 44 лв.
1S 4P 4,2 V 3,7 V 10 Ah 80 A 59 лв.
1S 5P 4,2 V 3,7 V 12,5 Ah 100 A 73 лв.
1S 6P 4,2 V 3,7 V 15 Ah 120 A 88 лв.
1S 7P 4,2 V 3,7 V 17,5 Ah 140 A 103 лв.
1S 8P 4,2 V 3,7 V 20 Ah 160 A 117 лв.
1S 9P 4,2 V 3,7 V 22,5 Ah 180 A 132 лв.
1S 10P 4,2 V 3,7 V 25 Ah 200 A 146 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
2S 1P 8,4 V 7,4 V 2,5 Ah 20 A 30 лв.
2S 2P 8,4 V 7,4 V 5 Ah 40 A 59 лв.
2S 3P 8,4 V 7,4 V 7,5 Ah 60 A 88 лв.
2S 4P 8,4 V 7,4 V 10 Ah 80 A 117 лв.
2S 5P 8,4 V 7,4 V 12,5 Ah 100 A 146 лв.
2S 6P 8,4 V 7,4 V 15 Ah 120 A 175 лв.
2S 7P 8,4 V 7,4 V 17,5 Ah 140 A 204 лв.
2S 8P 8,4 V 7,4 V 20 Ah 160 A 233 лв.
2S 9P 8,4 V 7,4 V 22,5 Ah 180 A 262 лв.
2S 10P 8,4 V 7,4 V 25 Ah 200 A 291 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
3S 1P 12,6 V 12V 2,5 Ah 20 A 44 лв.
3S 2P 12,6 V 12V 5 Ah 40 A 88 лв.
3S 3P 12,6 V 12V 7,5 Ah 60 A 132 лв.
3S 4P 12,6 V 12V 10 Ah 80 A 175 лв.
3S 5P 12,6 V 12V 12,5 Ah 100 A 219 лв.
3S 6P 12,6 V 12V 15 Ah 120 A 269 лв.
3S 7P 12,6 V 12V 17,5 Ah 140 A 306 лв.
3S 8P 12,6 V 12V 20 Ah 160 A 349 лв.
3S 9P 12,6 V 12V 22,5 Ah 180 A 392 лв.
3S 10P 12,6 V 12V 25 Ah 200 A 435 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
4S 1P 16,8 V 14,8 V 2,5 Ah 20 A 59 лв.
4S 2P 16,8 V 14,8 V 5 Ah 40 A 117 лв.
4S 3P 16,8 V 14,8 V 7,5 Ah 60 A 175 лв.
4S 4P 16,8 V 14,8 V 10 Ah 80 A 233 лв.
4S 5P 16,8 V 14,8 V 12,5 Ah 100 A 291 лв.
4S 6P 16,8 V 14,8 V 15 Ah 120 A 349 лв.
4S 7P 16,8 V 14,8 V 17,5 Ah 140 A 407 лв.
4S 8P 16,8 V 14,8 V 20 Ah 160 A 464 лв.
4S 9P 16,8 V 14,8 V 22,5 Ah 180 A 522 лв.
4S 10P 16,8 V 14,8 V 25 Ah 200 A 579 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
5S 1P 21 V 18 V 2,5 Ah 20 A 73 лв.
5S 2P 21 V 18 V 5 Ah 40 A 146 лв.
5S 3P 21 V 18 V 7,5 Ah 60 A 219 лв.
5S 4P 21 V 18 V 10 Ah 80 A 291 лв.
5S 5P 21 V 18 V 12,5 Ah 100 A 363 лв.
5S 6P 21 V 18 V 15 Ah 120 A 435 лв.
5S 7P 21 V 18 V 17,5 Ah 140 A 507 лв.
5S 8P 21 V 18 V 20 Ah 160 A 579 лв.
5S 9P 21 V 18 V 22,5 Ah 180 A 651 лв.
5S 10P 21 V 18 V 25 Ah 200 A 722 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
6S 1P 25,2 V 22V 2,5 Ah 20 A 88 лв.
6S 2P 25,2 V 22V 5 Ah 40 A 174 лв.
6S 3P 25,2 V 22V 7,5 Ah 60 A 262 лв.
6S 4P 25,2 V 22V 10 Ah 80 A 349 лв.
6S 5P 25,2 V 22V 12,5 Ah 100 A 435 лв.
6S 6P 25,2 V 22V 15 Ah 120 A 522 лв.
6S 7P 25,2 V 22V 17,5 Ah 140 A 608 лв.
6S 8P 25,2 V 22V 20 Ah 160 A 694 лв.
6S 9P 25,2 V 22V 22,5 Ah 180 A 779 лв.
6S 10P 25,2 V 22V 25 Ah 200 A 864 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
7S 1P 29,4 V 24V 2,5 Ah 20 A 103 лв. 253 лв.
7S 2P 29,4 V 24V 5 Ah 40 A 204 лв. 354 лв.
7S 3P 29,4 V 24V 7,5 Ah 60 A 306 лв. 456 лв.
7S 4P 29,4 V 24V 10 Ah 80 A 407 лв. 557 лв.
7S 5P 29,4 V 24V 12,5 Ah 100 A 507 лв. 657 лв.
7S 6P 29,4 V 24V 15 Ah 120 A 608 лв. 758 лв.
7S 7P 29,4 V 24V 17,5 Ah 140 A 708 лв. 858 лв.
7S 8P 29,4 V 24V 20 Ah 160 A 808 лв. 958 лв.
7S 9P 29,4 V 24V 22,5 Ah 180 A 907 лв. 1057 лв.
7S 10P 29,4 V 24V 25 Ah 200 A 1006 лв. 1156 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
10S 1P 42 V 36V 2,5 Ah 20 A 146 лв. 296 лв.
10S 2P 42 V 36V 5 Ah 40 A 291 лв. 441 лв.
10S 3P 42 V 36V 7,5 Ah 60 A 435 лв. 585 лв.
10S 4P 42 V 36V 10 Ah 80 A 579 лв. 729 лв.
10S 5P 42 V 36V 12,5 Ah 100 A 722 лв. 872 лв.
10S 6P 42 V 36V 15 Ah 120 A 864 лв. 1014 лв.
10S 7P 42 V 36V 17,5 Ah 140 A 1006 лв. 1156 лв.
10S 8P 42 V 36V 20 Ah 160 A 1147 лв. 1297 лв.
10S 9P 42 V 36V 22,5 Ah 180 A 1287 лв. 1437 лв
10S 10P 42 V 36V 25 Ah 200 A 1427 лв.
10S 11P 42 V 36V 27,5 Ah 220 A 1566 лв.
10S 12P 42 V 36V 30 Ah 240 A 1704 лв.
10S 13P 42 V 36V 32,5 Ah 260 A 1842 лв.
10S 14P 42 V 36V 35 Ah 280 A 1979 лв.
10S 15P 42 V 36V 37,5 Ah 300 A 2115 лв.
10S 16P 42 V 36V 40 Ah 320 A 2251 лв.
10S 17P 42 V 36V 42,5 Ah 340 A 2386 лв.
10S 18P 42 V 36V 45 Ah 360 A 2520 лв.
10S 19P 42 V 36V 47,5 Ah 380 A 2654 лв.
10S 20P 42 V 36V 50 Ah 400 A 2787 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
12S 1P 50,4 V 44 V 2,5 Ah 20 A 175 лв. 325 лв.
12S 2P 50,4 V 44 V 5 Ah 40 A 349 лв. 499 лв.
12S 3P 50,4 V 44 V 7,5 Ah 60 A 522 лв. 672 лв.
12S 4P 50,4 V 44 V 10 Ah 80 A 694 лв. 844 лв.
12S 5P 50,4 V 44 V 12,5 Ah 100 A 864 лв. 1014 лв.
12S 6P 50,4 V 44 V 15 Ah 120 A 1034 лв. 1184 лв.
12S 7P 50,4 V 44 V 17,5 Ah 140 A 1203 лв. 1353 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
13S 1P 54,6 V 48V 2,5 Ah 20 A 190 лв. 340 лв.
13S 2P 54,6 V 48V 5 Ah 40 A 378 лв. 528 лв.
13S 3P 54,6 V 48V 7,5 Ah 60 A 565 лв. 715 лв.
13S 4P 54,6 V 48V 10 Ah 80 A 751 лв. 901 лв.
13S 5P 54,6 V 48V 12,5 Ah 100 A 935 лв. 1065 лв.
13S 6P 54,6 V 48V 15 Ah 120 A 1119 лв. 1269 лв.
13S 7P 54,6 V 48V 17,5 Ah 140 A 1301 лв. 1457 лв.
13S 8P 54,6 V 48V 20 Ah 160 A 1483 лв.
13S 9P 54,6 V 48V 22,5 Ah 180 A 1663 лв.
13S 10P 54,6 V 48V 25 Ah 200 A 1842 лв.
13S 11P 54,6 V 48V 27,5 Ah 220 A 2020 лв.
13S 12P 54,6 V 48V 30 Ah 240 A 2197 лв.
13S 13P 54,6 V 48V 32,5 Ah 260 A 2373 лв.
13S 14P 54,6 V 48V 35 Ah 280 A 2547 лв.
13S 15P 54,6 V 48V 37,5 Ah 300 A 2721 лв.
13S 16P 54,6 V 48V 40 Ah 320 A 2893 лв.
13S 17P 54,6 V 48V 42,5 Ah 340 A 3064 лв.
13S 18P 54,6 V 48V 45 Ah 360 A 3234 лв.
13S 19P 54,6 V 48V 47,5 Ah 380 A 3403 лв.
13S 20P 54,6 V 48V 50 Ah 400 A 3571 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
14S 1P 58,8 V 52V 2,5 Ah 20 A 204 лв. 354 лв.
14S 2P 58,8 V 52V 5 Ah 40 A 407 лв. 557 лв.
14S 3P 58,8 V 52V 7,5 Ah 60 A 608 лв. 758 лв.
14S 4P 58,8 V 52V 10 Ah 80 A 808 лв. 958 лв.
14S 5P 58,8 V 52V 12,5 Ah 100 A 1006 лв. 1156 лв.
14S 6P 58,8 V 52V 15 Ah 120 A 1203 лв. 1353 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
16S 1P 67,2 V 60V 2,5 Ah 20 A 233 лв. 383 лв.
16S 2P 67,2 V 60V 5 Ah 40 A 464 лв. 614 лв.
16S 3P 67,2 V 60V 7,5 Ah 60 A 694 лв. 844 лв.
16S 4P 67,2 V 60V 10 Ah 80 A 921 лв. 1071 лв.
16S 5P 67,2 V 60V 12,5 Ah 100 A 1147 лв. 1297 лв.
Конфигурация V пълен V номинален Капацитет Ah: Пиков ток Цена пакет,  С ДДС Цена с кутия за колело, С ДДС
20S 1P 84 V 72V 2,5 Ah 20 A 291 лв. 441 лв.
20S 2P 84 V 72V 5 Ah 40 A 579 лв. 729 лв.
20S 3P 84 V 72V 7,5 Ah 60 A 864 лв. 1014 лв.
20S 4P 84 V 72V 10 Ah 80 A 1147 лв. 1297 лв.
20S 5P 84 V 72V 12,5 Ah 100 A 1427 лв.
20S 6P 84 V 72V 15 Ah 120 A 1704 лв.
20S 7P 84 V 72V 17,5 Ah 140 A 1979 лв.
20S 8P 84 V 72V 20 Ah 160 A 2251 лв.
20S 9P 84 V 72V 22,5 Ah 180 A 2520 лв.
20S 10P 84 V 72V 25 Ah 200 A 2787 лв.
20S 11P 84 V 72V 27,5 Ah 220 A 3051 лв.
20S 12P 84 V 72V 30 Ah 240 A 3312 лв.
20S 13P 84 V 72V 32,5 Ah 260 A 3571 лв.
20S 14P 84 V 72V 35 Ah 280 A 3827 лв.
20S 15P 84 V 72V 37,5 Ah 300 A 4080 лв.
20S 16P 84 V 72V 40 Ah 320 A 4331 лв.
20S 17P 84 V 72V 42,5 Ah 340 A 4579 лв.
20S 18P 84 V 72V 45 Ah 360 A 3 942 лв.
20S 19P 84 V 72V 47,5 Ah 380 A 4824 лв.
20S 20P 84 V 72V 50 Ah 400 A 5067 лв.

 

батерия за колело
батерия за електрическо колело с кутия

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Пакети за батерии – цели батерии”

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Поръчка

Пакети за батерии – цели батерии